Sửa đổi các điều kiện đăng ký trong .DZ

Cơ quan đăng ký Algeria đã thay đổi các điều kiện đăng ký khá hạn chế. Những thay đổi này cũng ảnh hưởng đến các tên miền đã đăng ký: Người nộp đơn hiện phải là “một tổ chức được thành lập tại Algeria, có đại diện pháp lý tại Algeria”. …

Read More »

DomainAgents mua lại tên miền Boardroom

Dịch vụ hậu mãi tên miền DomainAgents đã mua lại diễn đàn tên miền Domain Boardroom từ Donna Mahony. Phil McKegney, một trong những người sáng lập DomainAgents, đã cung cấp một tuyên bố cho Domain Name Wire: Donna đã thực hiện một công việc tuyệt vời trong nhiều năm qua khi thu thập một …

Read More »