Home / TIN TỨC / Sửa đổi các điều kiện đăng ký trong .DZ

Sửa đổi các điều kiện đăng ký trong .DZ

Cơ quan đăng ký Algeria đã thay đổi các điều kiện đăng ký khá hạn chế. Những thay đổi này cũng ảnh hưởng đến các tên miền đã đăng ký:

  • Người nộp đơn hiện phải là “một tổ chức được thành lập tại Algeria, có đại diện pháp lý tại Algeria”.
  • Điều này có nghĩa là chủ sở hữu hoặc người nộp đơn chỉ nắm giữ một thương hiệu Algeria và những người không thể biện minh cho sự hiện diện địa phương ở Algeria sẽ phải chuyển sang đăng ký tên miền .TM.DZ .
  • Xin lưu ý, đăng ký tên miền .TM.DZ sẽ mở ra một đăng ký giống hệt trong .DZ .

Một yếu tố quan trọng khác liên quan đến .DZ đã được đăng ký:

  • Các thay đổi không còn có thể thực hiện được đối với những tên này, ngoại trừ chủ sở hữu là một tổ chức địa phương. “Hoạt động được phép” duy nhất là gia hạn.

About Ngô Dũng

Check Also

Tên miền nước Anh là tên miền gì?

1.  Tên miền nước Anh là tên miền gì? .uk là tên miền quốc gia cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *